Методична робота

     Методична робота – це єдина система взаємозв’язаних дій і заходів, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів, спонукає кожного вчителя до підвищення фахового рівня; дає змогу молодим учителям учитися педагогічної майстерності у старших і досвідчених колег, забезпечує підтримку в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.